ჩვენ შესახებ.
ჩვენ შესახებ.

ისწავლე პრაქტიკულად არის საქართველოში პირველი სრულიად ავტომატიზებული, ციფრული პრაქტიკული სასწავლო პლატფორმა. ჩვენი მიზანია, მოქალაქებიისთვის შევქმნათ სივრცე, სადაც შეეძლებათ მიიღონ პრაქტიკული ცოდნა სხვადასხვა საქმიანობის შესახებ, მხოლოდ ქართულად! მონაწილეებს შეეძლებათ, დღე-ღამის ნებისმიერ მომენტში, დარეგისტრირდნენ სასურველ კურსზე და შეუდგნენ სწავლას.ჩვენი პლატფორმის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ მომხმარებლებს ექნებათ შესაძლებლობა დამოუკიდებლად, ყოველგვარი ზუმის, თიმსის ან პირადი ლექციების გარეშე, ავტომატიზაციის მეთოდით წინასწარ დაკომპლექტებული სხვადასხვა ტიპის მასალით მიიღონ ცოდნა მათი ინტერესის სფეროდან გამომდინარე. ისწავლე შენით! ისწავლე შენთვის! ისწავლე პრაქტიკულად!