კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ გპირდებით, რომ: 

•  ვიზრუნებთ თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოებასა და დაცვაზე;

•  არ გამოვიყენებთ თქვენს მონაცემებს არამართლზომიერად;

•  ნებისმიერ დროს მოგაწვდით სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.